Litt om Happy Homes Brandbu – Veierød as

Firmaet ble startet i 1991 av Artur Veierød, som er flasket opp på butikkdrift innen møbler og interiør.

Etter endt utdanning fulgte noen år i Bohus Veierød, og 3 års erfaring fra  innkjøpsgruppen i Bohuskjeden sentralt.

Dette ga inspirasjon til å tenke kjededrift innen maling og interiørbransjen, som var leverandør og grosisststyrt på den tiden.  Mens tankene og ideene fikk modnet, fulgte utdannelse innen maling, lim samt tekniske løsning bl.annet på STI og malingsfabrikker i Sverige og Danmark.  Der var kjededrift innen denne bransjen allerede langt fremme, og det ble plukket mange tips også derfra. Så fulgte besøk rundt på interiørbutikker i skandinavia, for å finne den mest optimale og effektive butikkløsning.

All erfaring ble satt i live ved etableringen av fargekjeden Farveglede, hvor Veierød satt som innkjøper, styreformann og styremedlem i mange år.  Kjeden startet blandt annet egen varedistribusjon, som laget store bølger innen bransjen.

Dette førte til en maktforsyving, effektivisering og lavere marginer, – som igjen har ført til vesentlig større prisaktivitet innen maling ut til forbruker.

Etter mange år i Farveglede,  ble det igjen luktet på nye utfordringer.  Det farlige er stagnasjon, både som butikk og som kjede.  Løvenskiold AS kom da inn i bildet, både som eier i Veierød AS, og på kjedesiden.  Maxbo Interiør ble etablert, og ga igjen et stort løft for selskapet på Brandbu.

Veierød fulgte bransjen tett ved å sitte som innkjøper og kjederåd i Løvenskiold Handel AS, samtidig som butikken på Brandbu ble driftet.
Forretningen var fortsatt en Løvenskiold butikk, men under paraplyen Malia.

I 2017 la Løvenskiold ned Malianavnet, og Maliabutikkene gikk da sammen med Vakre Hjem, og ble til Happy Homes.

Malia-brandbu kan du løse de fleste oppussingsoppgaver ved hjelp av gode produktbeskrivelser, og linker til IFI sine “gjør det selv sider”.

Velkommen til oss på Brandbu og Gran
Spør oss når det gjelder maling!!